Consult[@]Abbaszadeh.org
+98 21 88 27 55 76
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، نام کامل خود را به 3000234944 ارسال کنید

استراتژی کسب و کار

هر کسب و کار بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست است.

در ورزشهای رزمی، شطرنج، جنگ، کسب و کار، بازاریابی و رقابت یک چیز مشترک وجود دارد و آن استراتژی هست.

آن کس که نگاه استراتژیک عمیق تر و دقیق تری دارد موفق می شود

 

مطالب جذاب و قشنگی در این باره وجود دارد که برایتان می نویسم.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید