استراتژی کسب و کار | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

استراتژی کسب و کار

همه کسب و کارها نیاز به استراتژی دارند

هر کسب و کار بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست است.

در ورزشهای رزمی، شطرنج، جنگ، کسب و کار، بازاریابی و رقابت یک چیز مشترک وجود دارد و آن استراتژی هست.

آن کس که نگاه استراتژیک عمیق تر و دقیق تری دارد موفق می شود

 

مطالب جذاب و قشنگی در این باره وجود دارد که برایتان می نویسم.