Consult[@]Abbaszadeh.org
+98 21 88 27 55 76
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، نام کامل خود را به 3000234944 ارسال کنید

ایده پردازی

در اینجا پیرامون روشهای ایده پردازی و خلاقیت، همینطور ابزارهایی برای ارزیابی و سنجش ایده ها مطالبی را تقدیم می کنم.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید