Consult[@]Abbaszadeh.org
+98 21 88 27 55 76
برای عضویت در خبرنامه پیامکی، نام کامل خود را به 3000234944 ارسال کنید

بازاریابی و فروش استارتاپی

در این بخش در مورد استراتژی ها و تاکتیک هایی از انواع روشهای بازاریابی سخن خواهم گفت که بیشتر مناسب  شرایط شرکت های نوپا و استارتاپ ها  است.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید