Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

جذب سرمایه برای استارتاپ

چه زمان و چطور برای جذب سرمایه اقدام کنیم؟

جذب سرمایه برای استارتاپ هاچه زمان برای جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه گذار مناسب تر است؟

چطور استارتاپ یا کسب و کار خود را ارزشیابی کنیم؟ چه روشها و متدهایی برای ارزش گذاری استارتاپ وجود دارد؟ کدام مناسب شرایط ما است؟

برای توافق با یک سرمایه گذار رعایت چه نکات مدیریتی، مالی  و حقوقی ضروری است؟

اصلا چطور برای استارتاپمان سرمایه گذار پیدا کنیم؟

چطور سرمایه گذاران مجاب می شوند و اطمینان پیدا می کنند تا در کسب و کار (استارتاپ) ما سرمایه گذاری کنند؟

چطور برای سرمایه گذران جذابیت سرمایه گذاری ایجاد کنیم؟

این ها سوالاتی کلیدی هستند که در سایت و کارگاه های کسب و کار بیشتر در مورد آنها توضیح خواهم داد.

اگر در هریک از موارد فوق نیاز به کمک فوری دارید که نمی توانید منتظر کارگاه ها و یا کلاس ها بمانید، می توانید با این شماره ۰۲۱۸۸۲۷۵۵۷۶ تماس بگیرید.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید