Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

داستان زودفود

زودفود (اسنپ فود فعلی)

 

مشاوره کسب و کار

زودفود در سال ۱۳۸۸ توسط کیارش عباس زاده بنیان گذاری شد و در طول سالهای اخیر از پستی و بلندی های متعددی عبور کرده و امروز آن را با نام اسنپ فود می شناسیم. کسب و کار موفقی که رهبری بازار تجارت الکترونیک غذا در ایران را عهده دار است و بخش عمده بازار را در اختیار دارد.

در طول این سالها پدر و عموی من بعنوان رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و هم بعنوان دو منتور فوق العاده در کنار ما بوده اند.

برای تحقق سرمایه گذاری در زودفود، نزدیک به ۵ سال بیش از ۱۲۰ مذاکره داخلی و خارجی انجام دادم تا نهایتا این امر محقق شد.

برای خواندن داستان زودفود از زبان کیارش عباس زاده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

داستان زودفود (اسنپفود فعلی)

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید