داستان زودفود

 

مشاوره کسب و کار

زودفود در سال 1388 توسط کیارش عباس زاده بنیان گذاری شد و در طول سالهای اخیر از پستی و بلندی های متعددی عبور کرده و امروز آن را با نام اسنپ فود می شناسیم. کسب و کار موفقی که رهبری بازار تجارت الکترونیک غذا در ایران را عهده دار است و بخش عمده بازار را در اختیار دارد.

در طول این سالها پدر و عموی من بعنوان رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و هم بعنوان دو منتور فوق العاده در کنار ما بوده اند.

برای تحقق سرمایه گذاری در زودفود، نزدیک به 5 سال بیش از 120 مذاکره داخلی و خارجی انجام دادم تا نهایتا این امر محقق شد.

برای خواندن داستان زودفود از زبان کیارش عباس زاده بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

داستان زودفود (اسنپفود فعلی)