دوره های آموزش تخصصی تیم فروش

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_approck_pricing_column title=”پکیج آموزش تخصصی تیم فروش املاک و مستغلات” values=”%5B%7B%7D%5D” subtitle=”مخصوص شرکت های انبوه ساز و مشاوران املاک حرفه ای” button_caption=”ثبت درخواست” button_url=”http://www.abbaszadeh.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_approck_pricing_column title=”پکیج آموزش عمومی تیم فروش ” values=”%5B%7B%7D%5D” subtitle=”مناسب افراد در سایر شرکت ها” button_caption=”ثبت درخواست” button_url=”http://www.abbaszadeh.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/”][/vc_column][/vc_row]