Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

مرامنامه

مرامنامه

مطالب این سایت بر اساس نظرات و تجربیات شخصی من نوشته شده و بنابراین ممکن است از نظر بعضی افراد صحیح و از نظر برخی افراد نادرست باشد. این حق برای نویسنده وجود دارد که به بیان عقاید خود بپردازید و همینطور این حق برای مخاطب نیز محفوظ داشته شده که بتواند نظریات خود را بیان نماید. همچنین  در موارد خاص که از مطالب دیگران استفاده شده، با ذکر دقیق منبع از مطالب ناشر اصلی صیانت شده است. بطور کلی سعی بر این مهم است تا بیشتر مطالبی منتشر شود که از فیلتر ادراک و تجربه نویسنده عبور کرده باشد و کمتر به بیان مطالب علمی و تئوریک خام پرداخته خواهد شد.

این سایت به همه اقشار احترام می گذارد و  فعالیت آن در حیطه مسائل زندگی، کارآفرینی و کسب و کار، مدیریت، بازاریابی و فروش و همینطور سایر مواردی که به آنها مرتبط هستند، خواهد بود.

فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید