مشاوران و همکاران | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

مشاوران و همکاران

سایر مشاوران و همکارانی که در زمینه های مختلف مدیریت، مالی، حقوقی و غیره همیشه همراه من بوده اند را به زودی معرفی خواهم کرد