مشاوره و منتورینگ استارتاپ و کسب و کار | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

مشاوره و منتورینگ استارتاپ و کسب و کار

پس از تکمیل فرم، برای هماهنگی جلسه مشاوره با شما تماس گرفته می شود.

در صورت نیاز به هماهنگی تلفنی: ۷۶ ۵۵ ۲۷ ۸۸ ۲۱ ۹۸+