Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

منتور استارتاپ و کسب و کار

مربی استارتاپ و کسب و کار

درصورت نیاز به منتور برای استارتاپ یا کسب و کار خودتان از فرم زیر استفاده کنید.

  • 0 تومان
خبرنامه
برای اطلاع از سمینارها و کارگاه ها ایمیل خود را ثبت کنید