Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
عضویت در خبرنامه با ارسال پیامک به 3000234944

می خواهم کسب و کار خودم را شروع کنم

استراتژی ها و روشهای علمی شروع استارتاپ و کسب و کار

چطور کسب و کار خودم را هوشمندانه آغاز کنم؟

گام های شروع کسب و کار به زبان خودمانی

گام اول: بدانم چه کاری مناسب من است و کدام مسیر را می خواهم طی کنم و جوگیر نشوم! کارآفرینی یا کارمندی؟!

گام دوم: ابزارهایی داشته باشم تا با آنها بتوانم ایده های متعددی که به ذهنم می رسد را طبقه بندی و ارزش گذاری کنم.

گام سوم: پیش از آغاز، معنای منابع، استراتژی، مدیریت مالی، تیم سازی و سایر مفاهیم کلیدی کسب و کار را بیاموزم.

سوال: مهمترین راز کسب موفقیت و ثروت که در دانشگاه ها آموزش داده نمی شود چیست؟