هزینه اش را بپرداز

شاید در فرهنگ ما اینطور تلقی شود که وقتی کسی کارش را از طریق دیگران پیش می برد این نشانه هوش و ذکاوت آن شخص است. در صورتیکه این مساله در اغلب مواقع نشانه عدم مسئولیت پذیری فرد است که نمی خواهد هزینه آنچه را که می خواهد بپردازد. اینطور نیست که هر که بنز و BMW و پورش دارد یا پدرش دزد بوده یا خودش. بسیاری افراد بوده اند که همگی در ابتدای راه آرزوهایی داشتند، برای آن برنامه ریزی کردند، سالها تلاش کردند و هنوز هم دارند تلاش می کنند تا به اهداف معقول خود دست یابند.

تقریبا همه انسانها میل به راحتی دارند اما هیچ چراغ جادویی برای برآورده شدن آرزوها و خواسته های ما وجود ندارد. بعضی آدمها عادت کرده اند برای رسیدن به خواسته هایشان همیشه میان بر بزنند و انتظار دارند تا دیگران هزینه رشد و پیشرفت آنها را بپردازند. چنین است که در فرهنگ ما در بارزترین موضوعات مثل رانندگی تا موضوعات پیچیده تر، اشخاصی قابل رویت هستند که حقوق افراد را زیر پا می گذارند تا  از آنها جلو بزنند ولی این روند در دراز مدت موفقیت زیادی را نصیب آنان نمی کند.

راه میانبری وجود ندارد که همیشه قابل اتکا باشد و ما را با اطمینان به مقصد برساند جز پرداخت هزینه آنچه که می خواهیم. این پرداخت هزینه معنای متعددی می تواند داشته باشد، گاهی تلاش برای یادگیری علم است، گاهی صبر، گاهی کسب تجربه و گذشتن از  پستی و بلندی های بسیاری که همه در راه موفقیت های کوچک بزرگ از آنها عبور کرده ایم.

انسانهایی موفق می شوند که ابتدا شهامت رویا پردازی را به خود می دهند و بعد از آن با جسارت و پشتکار برای آن تلاش می کنند.

هر چیز خوبی بها و هزینه ای دارد که تا آن را نپردازیم، حتی در صورتیکه به ما هدیه شود، یا قدر داشتنش را نمی دانیم یا نمی توانیم نگهش داریم. شاید یکی از بزرگترین چیزهایی که به رایگان به ما ارزانی شده و معمولا نه قدرش را می دانیم و نه درست از آن نگهداری می کنیم، سلامتی است.