پرچالش اما هنوز بکر

نمودارهای زیر به بررسی روند تجارت الکترونیک ، فروش اینترنتی، کاربران آنلاین، نرخ رشد و همینطور سهم کشورها در این بازار و مواردی از این قبیل می پردازند. از تفسیر و توضیح اضافه خودداری کرده ام تا در یک نگاه کوتاه بتوانید مطالب را به ذهن بسپارید. (مخصوص افراد شهودی N)

در مورد بازار ایران باید این نکته را یادآوری کنم که اگر چه برای ورود به این بازار چالش های زیادی وجود دارد و شاید برخی زیرساخت های موردنیاز هم اکنون مهیا نباشد اما بنظر می رسد این بازار در مقایسه با بازار کشورهای توسعه یافته، هنوز بکر و مملو از فرصت های ناب است به شرطی که با نگاه درست و اصولی وارد آن شویم؛ در غیر این صورت این فرصت ها به تهدید تبدیل خواهد شد.

سایت آمازون  رشد کاربران اینترنت تجارت الکترونیک جهانی آمار کاربران و خریداران آنلاین570 نمودار رشد تجارت الکترونیک در جهاندیدگاهتان را بنویسید