چارلی چاپلین

چارلی چاپلین
چارلی چاپلین

در دنیا جای کافی برای همه هست. پس بجای اینکه بدنبال گرفتن جای کسی باشی، سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

“چارلی چاپلین”

این تفکر خیلی می تونه به آدم آرامش بده وقتی که تمرکز ما رو از روی دیگران به سمت خودمون معطوف میکنه. اون موقع تازه فرصت پیدا می کنیم برنامه ریزی کنیم و رشد کنیم.دیدگاهتان را بنویسید