کارگاه بازاریابی و فروش اجرایی برای استارتاپ ها

به زودی دوره ای با عنوان کارگاه بازاریابی و فروش اجرایی برگزار خواهم کرد که مخاطب اصلی آن شرکت های نوپا و استارتاپ ها هستند و این دوره بر اساس شرایط و نیازهای آنها طراحی شده و ارائه خواهد شد. در طول این دوره به case study های روز بازار ایران نیز پرداخته می شود.دیدگاهتان را بنویسید