آغاز کن رویایت را – نقشه ی راه شروع کسب و کار

نقشه راه شروع کسب و کار شخصی

اغلب ما زمان شروع یک مسیر جدید برای آنکه ریسک و خطر شکست را کاهش دهیم و از سویی دیگر با برداشتن قدم های حساب شده به سوی هدف مان گام برداریم، ترجیح می دهیم که یک راهنما و شاید یک نقشه راه در دسترس داشته باشیم. این همان چیزی است که بر اساس یک دهه تجربه اجرایی در صنعت های مختلف  و رصد بیش از چند هزار کسب و کار و استارتاپ در سراسر ایران، برایتان تهیه و آماده کرده ام.

پیشنهاد می کنم پیش از شروع کسب و کار نگاهی به این چند صفحه بیاندازید و اگر مفید بود برای دوستانتان که ممکن است به آن احتیاج داشته باشند بفرستید.