آقای سیدحسن طایفه تولید کننده ظروف آشپزخانه

آقای طایفه  –  برنده مسابقه میدون

 

آقای سیدحسن طایفه یکی از شرکت کنندگان باتجربه و صبور مسابقه میدون بودند.

خوشحالم که بعنوان مشاور اقتصادی، در کنار ایشان توانستیم یکی از برنده های مسابقه میدون و همینطور وام 1،000،000،000 تومانی صندوق کارآفرینی امید باشیم.

ایشان تولید کننده مجموعه ظروف هارد آنادایز هستند که یک اشپزخانه را یکجا به مشتری هدیه می دهد.