آقای قلی زاده – تولید کننده درب های آسان بازشو

آقای قلی زاده – برنده مسابقه میدون

آقای قلی زاده یکی از تولید کننده های خوب ملی هستند که در مسابقه میدون افتخار داشتم بعنوان مشاور اقتصادی و منتور در کنارشان باشم.

این تولید کننده موفق ایرانی با پشتکار و همت خودش تونست در مسابقه میدون برنده بشه.

تولید اصلی ایشون، درب های آسان بازشو برای نوشیدنی های مختلف است که پیش تر به کشور وارد می شده است اما با اکنون توان تولید آن در کشور وجود دارد.

 

نیاز به کمک یا سوال دارید؟