Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
عضویت خبرنامه با ارسال پیامک به 3000234944

دوره های آموزشی MBTI

دوره های آموزشی شخصیت شناسی MBTI  بصورت اختصاصی برگزار می شوند و صرفا آن دوره هایی که برای شرکت عموم آزاد هستند از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

برای ثبت نام دوره های آموزشی MBTI بصورت سازمانی و یا گروهی از فرم زیر استفاده نمایید.

[contact-form-7 id=”1830″ title=”آموزش MBTI”]