آنچه ما آن زمان بلد نبودیم

راز استارتاپ های موفق ایرانی

کسب و کارها و استارتاپها هر چه زودتر منابع خود را بشناسند و استراتژی درستی را برای بهره برداری و بکارگیری آنها در راستای اهداف استراتژیک خود بکار برند، زودتر و اقتصادی تر به موفقیت نایل می شوند و سهم بیشتری از بازار خواهند داشت.

قدرت رقابت و مزیت رقابتی هر کسب و کار وابسته به شناخت دقیق منابع و استفاده بهینه از آنها است درحالیکه رقبا ممکن است تقلید کورکورانه ای از آنچه شما انجام می دهید داشته باشند و چون راه کارهای شما که کپی می شود با منابع و توانایی های رقبا تطابق کامل ندارد، احتمالا آنها به اندازه شما توفیق نخواهند داشت.

استراتژی یک ببر با استراتژی یک گرگ با استراتژی یک عقاب بسیار متفاوت است و عقابی به شیوه ی ببر بخواهد شکار کند احتمالا گرفتار می شود!

 

انتخاب ایده ی مناسب و شروع کسب کار موفق در بازار ایران
انتخاب ایده ی مناسب و شروع کسب کار موفق در بازار ایران

 

نیاز به کمک یا سوال دارید؟