آگاهی و یادگیری

آگاهی اولین پله برای یادگیری است. برای یادگیری دانش و مهارت های جدید، باید از این موضوع آگاهی پیدا کنید که چه چیزهایی را می دانید و چه مواردی را نمی دانید. سپس باید آگاه شوید در انجام چه کارهایی شایستگی دارید. ممکن است در بعضی موارد شایستگی انجام یک کار را داشته باشید و در جای دیگر فاقد شایستگی لازم باشید و این موضوع به نوع و جنس کاری که به شما محول شده است، ارتباط دارد.

در پله اول، شما نمی دانید که نمی دانید(بی کفایتی ناخودآگاه)  و در بی اطلاعی کامل نسبت به شایستگی مورد نیاز هستید و تقریبا هیچ دانش و مهارتی در مورد آن ندارید و اعتماد بنفس خود را تنها از توانایی فردی تان به دست می آورید.

در پله دوم، شما می دانید که نمی دانید ( بی کفایتی خودآگاه) و در واقع در این سطح شما درک می کنید چه مهارت هایی نیاز است که باید بیاموزید و ممکن است شوکه شوید وقتی ببینید برای انجام کار مرتبطی که باید انجام دهید چه تعداد افراد شایسته تر از شما وجود دارد و وقتی متوجه توانایی محدود خود می شوید، ممکن است اعتماد بنفس شما نیز کمی دچار افت شود.

در پله سوم، شما نمی دانید که می دانید (شایستگی ناخودآگاه). در این مرحله مهارت و دانش مورد نیاز را بدست آورده اید. آنچه یادگرفته اید، تمرین کرده اید و اعتماد بنفس لازم برای انجام کارهارا در اختیار دارید. شما از مهارت های جدیدی که آموخته اید به خوبی اطلاع دارید و برای بهبود آن بطور مستمر کار می کنید. در این مرحله تمرکز هنوز روی اجرای کارها است اما بصورت خود کار درحال تمرین و کسب تجربه هستید.

در پله چهارم، شما می دانید که می دانید (شایستگی خودآگاه)، در این سطرح مهارت های شما تبدیل به عادت می شوند و کارها با کمترین تلاش و به صورت خودکار انجام می شوند. این نقطه اوج توانایی و اعتماد بنفس شماست.

 

این نردبان شایستگی به دو روش به ما کمک می کند، اول برای خود که بتوانیم برای رسیدن به شایستگی در انجام یک کار خاص از آن بالا برویم. دوم برای اینکه بتوانیم به صورت یک مربی به دیگران کمک کنیم تا از طریق آن به شایستگی لازم در کار مورد نظر برسند.

افرادی که در پله اول قرار می گیرند احتمالا از عدم شایستگی خود اطلاعی ندارند بنابراین با ظرافت و آرامی این موضوع را باید به اطلاع او رساند.

برگرفته از نوشته سیدمحمد اعظمی نژاد

منبع: Mindtoolsنیاز به کمک یا سوال دارید؟