ارزیابی و عیارسنجی ایده‌های راه اندازی استارتاپ و کسب و کار

ارزیابی و عیارسنجی ایده‌های راه اندازی استارتاپ و کسب و کار

ارزیابی ایده کسب و کار و انتخاب ایده مناسب و اقتصادی، یکی از مهمترین و کلیدی ترین چالش‌های افراد و شرکت‌ها برای شروع کسب و کار جدید است که می‌توان آن را نوعی تصمیم گیری استراتژیک نامید. این خدمت تخصصی و پیچیده با بررسی مواردی که برخی از آنها در ادامه ذکر شده است، آغاز می‌شود:

P سوابق فردی موسس یا موسسین

P سوابق شغلی موسس یا موسسین

P شرح ایده

P مدل کسب و کار

P ارزش پیشنهادی

P مدل‌های درآمدی

P بازار هدف

P استراتژی ورود به بازار

P منابع کلیدی

P ارزیابی منابع و شایستگی کلیدی

P منابع قابل دستیابی

P سرمایه مورد نیاز

P نتایج تست بازار و MVP

P تحلیل رقبای فعلی و رقبای احتمالی آینده

P تحلیل استراتژی‌های بازاریابی و فروش

P جانمایی در بازار و برند

P وضعیت در بازار و مزیت رقابتی

P تحلیل مدل دلتا و اقیانوس آبی

P تحلیل محیط کلان

P تحلیل ترندهای جهانی و اثرگذاری آنها

P شاخص‌های کلیدی موفقیت در صنعت مورد نظر

P تیم اجرایی و مدیریتی به همراه نقش‌ها

P شیوه شراکت و شریک داری

P شیوه تقسیم سهام و سهم دهی

P مقایسه با بازارهای مالی

 
پس از پایان فرآیند ارزیابی ایده کسب و کار، خروجی بررسی و تحلیل موارد بالا در یک گزارش خلاصه مدیریتی (3 صفحه‌ای) و یا یک گزارش مفصل و جامع بصورت مکتوب ارائه می‌شود. در این گزارش میزان ریسک در اجرای ایده کسب و کار شما و احتمال موفقیت آن رصد و اعلام شده و در یک جلسه منتورینگ زوایا و ابعاد مختلف برای‎‌تان شرح داده خواهد شد.
ارزیابی و عیارسنجی ایده های استارتاپ و کسب و کار

ثبت درخواست ارزیابی ایده کسب و کار

لطفا در بخش موضوع، ارزیابی و عیارسنجی ایده را ذکر نمائید.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟