از رنجی که می بریم

از ماست که بر ماست

هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد، مگر خود او

و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی کند، مگر خود او

.

انسان ها در خوابند،

زمانی بیدار می شوند که می میرند

(پیامبر اکرم ص)

.

چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

(سهراب سپهری)نیاز به کمک یا سوال دارید؟