از لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از سال 1388 که اولین بار ایده ی زودفود در انگلستان در ذهنم نقش بست تا امروز بیش از 10 سال می گذرد و شما زودفود سال 88 را امروز با نام اسنپ فود می شناسید.

در تصویر زیر می توانید روند این تغییرات و تکامل را مشاهده کنید.زود فود

 

فرآیند تغییرات لوگوی زودفود تا اسنپ فود
نیاز به کمک یا سوال دارید؟