از مزیت های کتاب

یکی از خاصیت ها و مزیت های کتاب خواندن این است که کتابهای متعدد خوب می توانند با کلمات و جملاتشان به مرور و با تکرار، باورهای مارا درباره خودمان، دیگران و جهان تغییر دهند و باورهای منطقی تر و موثر تری را جایگزین کنند که حال ما را بهتر خواهد کرد.

بنابراین خواندن یک کتاب به یک بار خلاصه نمی شود و شاید کتابی نباشد که با یک دفعه بطور کامل کشف و درک و عمل شود.نیاز به کمک یا سوال دارید؟