چطور با متدولوژی BLS و سرمایه کم استارتاپ بزنیم؟

متد BLS

بارها در همایش ها، کارگاه ها و کلاس های متعدد راجع به داستان شکل گیری زودفود (شروع بدون سرمایه یا BLS) صحبت کرده ام و شیوه راه اندازی استارتاپ بدون پول زیاد را نیز به عده زیادی آموزش داده ام.

پیش از انتخاب BLS بعنوان شیوه شروع استارتاپ لازم است سوالات درست بپرسیم. لازم است بدانیم BLS برای چه کسی و چه ایده ای مناسب و برای چه شخص و ایده ای نامناسب است. آموزش هایی در بازار وجود دارد که با درک بسیار سطحی به آموزش و ترویج BLS می پردازند و درنهایت مانند این است که موقع رانندگی فقط گاز دادن را به شما بیاموزند و در هر موقعیتی شما تنها آموخته اید پایتان را روی پدال گاز فشار دهید!

برای برخی استارتاپ ها به هیچ عنوان شروع بدون سرمایه یا BLS توصیه نمی شود و اگر این شیوه انتخاب شود تنها عمرتان را تلف کرده اید و به پیشواز افسردگی خواهید رفت.

در اینفوگرافیک زیر روند زودفود (اسنپ فود فعلی) را بعنوان یک نمونه قدرتمند از BLS برایتان آورده ام که فروردین 1388 در انگلستان آغاز شد و تابستان همان سال در ایران پاگرفت.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟