Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+ | 09106812239
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

استارتاپ یا کسب و کار دارم و می خواهم آن را توسعه دهم

افرادی که استارتاپ یا کسب و کار دارند و مدتی از راه اندازی آن گذشته است برای توسعه کسب و کار خود عموما با دو مساله عمده روبرو هستند؛ یکی مسائل و چالش های بازاریابی و فروش و دیگری پیچیدگی های ارزش گذاری استارتاپ و جذب سرمایه گذار.

در حیطه بازاریابی و فروش، المان هایی چون تیم سازی، مهارت ارتباطی پرسنل فروش، مهارت های نهایی سازی فروش، قدرت تحلیل و بررسی رقبا، تجزیه و تحلیل شرایط و ویژگی های بازار، انتخاب بهینه ترین و کم هزینه ترین راه برای دسترسی به مشتریان هدف و بسیاری موارد دیگر مورد بحث است.

در زمینه جذب سرمایه نیز مواردی چون ارزش گذاری استارتاپ، برآورد بودجه مالی مورد نیاز برای توسعه، تهیه و تدوین طرح کسب و کار مناسب با علایق و سلایق سرمایه گذاران، نحوه ارائه موثر و اقناع تیم سرمایه گذاران، تکنیک های مذاکراتی فردی و تیمی، شیوه تقسیم و تفویض سهام به سرمایه گذار، مسائل مالی و حقوقی قرارداد همگی بسیار کلیدی و حائز اهمیت هستند.

کوچکترین اشتباه در هر یک از این بخش ها می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد که در بدترین حالت منجر به شکست و پایان فعالیت استارتاپ می شود. از سویی دیگری این شرایط فراهم است تا با هوشمندی و طی صحیح مسیر، بودجه مالی بیشتری را در ازای سهامی کمتر و با شرایطی بهتر بدست آورد.