الکامپ تاک – تاریخ، کسب و کار و پول

تاریخ کشورهای کهن و موفق، مملو از بحران هایی است که به نقطه عطفی برای صعود و رشد بدل شده اند. این دوران گذار بدون بینش هرگز اتفاق نیفتاده است و برای ما نیز اتفاق نمی افتد مگر آنکه بتوانیم در بن بست، راه آسمان و در تاریکی شب، روشنایی سحر را باور کنیم. فرصت ها و تهدیدها مانند دو روی یک سکه همیشه با هم بوده و هستند؛ تفاوت در بینش و همت ما است که در هر بحران، فرصت را درک کنیم و طلا را از تاریکی بیرون بکشیم. در این سمینار کوتاه، راجع به فرصت های جدید کسب و کار در شرایط فعلی صحبت شد با این هدف که هر فرد بتواند در صنعت و حوزه فعالیت خودش، بینش و مسیری جدید پیدا کند.

.

.

.

در این الکامپ تاک درمورد تاریخ، اقتصاد و راه حل های مفید و اجرایی قابل الگوبرداری از کشورهای دیگر صحبت کردیم که به لطف خدا خیلی زیاد مورد استقبال قرارگرفت.
اغلب این الگوها در شرایط فعلی ایران قابل اجراست و بشدت می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.

دانلود اسلایدهای سمینار

نیاز به کمک یا سوال دارید؟