اولویت ها هرگز یکسان نمی مانند

الویت های زندگی

علت اینکه بسیاری از هدف های بزرگ دور از دسترس می مانند، این است که ما وقتمان را صرف کارهای درجه دو می کنیم.
“رابرت جی مک کین”

اغلب یاد گرفته ایم برای آنچه واقعا مهم است تاخیر کنیم. البته این در صورتی است که بدانیم اولویت های ما چه هستند زیرا در بسیاری مواقع درک درستی از اولویت ها و میزان اثرگذاری هر یک از آنها نداریم. مثلا با گذشت زمان چیزی که دیروز اولویت شماره یک من بوده، لزوما امروز همان اولویت را نخواهد داشت. زمانی که شرایط تغییر می کند، اولویت های نیز تغییر یم کنند و اگر من بازهم با همان سیستم اولویت بندی قدیمی با آن برخورد کنم، به تجربه زندگی به من خواهد آموخت که اولویت های مهمتر را نادیده گرفته ام.

مساله حائز اهمیت در عمل به اولویت ها، ابتدا درک اولویت های موجود در آن حیطه است.

اولویت ها
اولویت ها


نیاز به کمک یا سوال دارید؟