بالانس زندگی

برای بسیاری افراد موفق اتفاق می افتد که علی رغم موفقیت های گوناگون در چند عرصه از زندگیشان، آنطور که تمایل دارند احساس رضایت و خوشبختی نمی کنند. فردی را تصور کنید که علی رغم موفیقت ها و ترفیع شغلی به علت ناموفق بودن در رابطه عاطفی از برآیند زندگی خود رضایت کافی ندارد. یا شخص دیگری که با داشتن رضایت در دو مورد قبل یعنی رضایت شغلی و عاطفی، با وجود رشد معنوی و ارتباط خوب خانوادگی هنوز به اندازه کافی احساس رضایت و شادمانی نمی کند چون سلامتی اش به خطر افتاده و به علت فشار، استرس زیاد و بی توجهی به رژیم غذایی دچار بیماری شده و این بعد از زندگیش نوعی ضعف یا عدم توجه را تجربه می کند یا به بیان بهتر زندگیش بالانس نیست.

اغلب افراد موفق یک استراتژی فردی برای رشد و موفقیت خود دارند و صدالبته به علت محدودیت های منابع (زمان ما، انرژی ما، استعدادهای ما و در دراز مدت عمر ما) امکانپذیر نخواهد بود تا شخصی در همه ابعاد به درجات عالی نایل شود زیرا که پیشرفت در هر حیطه ای نیازمند صرف هزینه و شاید قربانی ساختن برخی دیگر از زمینه ها و ابعاد زندگی ما است.

جالب توجه است که بر اساس نوع تفکر و ایده آل ها و شخصیت افراد، استراتژی ها، روش ها و مسیرهای متعددی پیش روی قرار دارد.

اگر فرض کنیم زندگی هر شخص 5 بعد داشته باشد، برخی ترجیح می دهند در 2 بعد نمره بالایی بیاورند مثلا 95 و 97 و برایشان آنقدرها اهمیت ندارد که نمره آن 3 بعد دیگر 10، 15 و 17 باشد؛ به بیانی دیگر پذیرفته اند که آن 3 بعد را قربانی رشد 2 بعد مورد نظر خود کنند. این در حالی است که شخص دیگری ترجیح می دهد در هر 5 بعد نمره متوسط اما قابل قبول داشته باشد و نمره هایش 72،65،48،52 و 76 باشد؛ در این صورت هیچ یک از ابعاد او تاپ نیست و هیچ یک هم ضعیف نیست. حتما گروهی هم هستند که به این راحتی راضی نمی شوند و می خواهند در همه این 5 بعد نمره ای بالای 90 داشته باشند که این کمال طلبی و ایده آل گرایی چون هیچ موقع بطور کامل تطمیع نمی گردد، می تواند نارضایتی فراوانی را برای آنان موجب شود. در هر صورت انتخاب با ماست که کدام مسیر را انتخاب کنیم و منابع خود را به چه طریقی بودجه بندی و سازماندهی نماییم.

در ابتدای سال جدید شاید خالی از لطف نباشد تا جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خودمان نگاهی بیاندازیم و پس از بررسی آنها با دانش کافی مجددا برای مسیر خود برنامه ریزی کنیم.

چرخ زندگی در یک نگاه بیان می کند که در هریک از زمینه هایی که برای ما حائز اهمیت است در کجای مسیر هستیم و کجاها نیاز داریم تا زمان و انرژی بیشتری صرف کنیم تا احساس رضایت بیشتری داشته باشیم. کافی است مطابق شکل زیر ابعاد مهم زندگی خودتان را بنویسید و در کنار آن برساس احساس رضایت حاصل از آن زمینه عددی از یک تا ده با آن اختصاص دهید. این تمرین  کمک می کند تا جایگاه فعلی، نقاط قوت، ضعف ها و خلاها، اولویت های سال جدید و به نوعی اهداف و برنامه ریزی آتی هر یک از ما بهتر مورد توجه قرار گیرند. (هم نسخه انگلیسی و هم نسخه فارسی آن با کلید واژه wheel of life در گوگل قابل جستجو می باشد)

چرخ زندگی
چرخ زندگینیاز به کمک یا سوال دارید؟