برای شروع کسب و کار به نگاه درون سازمانی بیشتر نیاز داریم یا برون سازمانی؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نگاه درون سازمانی و برون سازمانی

همان طور که برای پیروزی در یک مسابقه فوتبال نمی توانیم صرفا به تحلیل و بررسی رقبا اکتفا کنیم؛ همان قدر هم اکتفا کردن به تحلیل تک تک بازیکتان تیم خود و عدم توجه به نقاط قوت و ضعف تیم حریف برای موفقیت در این رقابت، ناکارآمد خواهد بود.

برای تصمیم گیری صحیح، نیاز به هر دو رویکرد در کنار هم داریم. هر کدام از آنها بخشی از واقعیت و تصویر بزرگتر را برای ما نمایان می سازند. (ایده ای که بازار دارد و تیمی که می تواند رقابت با رقبای موجود و رقبای آینده رقابت کند)

اغلب استارتاپ ها و کسب و کارهای خانگی، به اندازه کافی به مقوله رقابت توجه نمی کنند و عمده توجه شان به اجرای ایده معطوف می شود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

نیاز به کمک یا سوال دارید؟