آیا توجه به نیاز بازار برای شروع کسب و کار کافی است؟

آیا توجه به نیاز بازار برای شروع کسب و کار کافی است؟

پاسخ منفی است!

بسیار ضرورت دارد در هر حیطه ای که  برای شروع کسب و کار، وارد می شوید و هر ایده ای که دارید، قدرت اجرایی و توان رقابت خودتان را لحاظ کنید. قدرت اجرایی هر تیم استارتاپی و هر کسب و کار، محصول منابع در دسترس و مدیریت صحیح منابع است. برای کسب توضیح کامل تر به مطلب 4 گام برای شروع کسب و کار رجوع کنید.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟