خلوت شخصی

روانشناسی شخصیت

همه انسانها بطور طبیعی نیاز به خلوت دارند، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر. همه ما برای آنکه در زندگی خود بالانس داشته باشیم و ابعاد مختلف خودمان را زندگی کنیم احتیاج به ارتباط داریم و یک ارتباط موثر نیاز به آگاهی و مهارت دارد. حال آنکه به غیر از ارتباط با دیگران، ارتباط فرد با خودش نیز مطرح است.

افراد برونگرا (E) برای سرحال و شاد بودن بیشتر نیاز دارند در جمع باشند یا به عبارتی انرژی خودشان را بیشتر از جمع می گیرند و به دلیل تیپ شخصی شان کمتر خلوت دارند و در دراز مدت، نیاز به خلوت کردن با خودشان را بیشتر احساس خواهند کرد.

افراد برونگرا تمایل زیادی دارند تا اوقات خود را در جمع بگذرانند تا اینکه در تنهایی کتاب بخوانند و همین ترجیح موجب می شود تا بیشتر تمرکز آنها به دنیای بیرون باشد تا درون خودشان. از سویی همه ما نیاز داریم تا مدتی از وقتمان را صرف ارتباطمان با خودمان کنیم و از این ارتباط درونی لذت ببریم.

ارتباط با خود بخش های مختلفی را شامل می شود که از گفتگوهای ذهنی (self-talk) شروع و تا بسیاری چیزهای دیگر شامل  فکر کردن درباره وقایع روز یا هفته گذشته، برنامه ریزی برای آینده، ریشه یابی و بررسی تعبیر و تفسیری که برای هر رویداد در ذهنمان متصور شده ایم و احساسی که متعاقب آن رویداد به ما دست داده است، همینطور نگاه به روند زندگی، رفتاری که با دیگران و خودمان داشته ایم و چیزهایی که به زندگی ما معنا و انگیزه می دهند، ادامه می یابد.

به عنوان مثال متوسط زمانی که یک انسان برونگرا در جمع سپری می کند می تواند دربرگیرنده 70 درصد وقت او در طول هفته باشد در حالی که همین امر برای یک فرد درونگرا برعکس است. افراد درونگرا (I) ترجیح می دهند بیشتر وقت را در خلوت خود باشند یا آن را با تعداد انگشت شماری از دوستان یا نزدیکانشان سپری کنند بنابراین آنها به نسبت یک فرد برونگرا فرصت بیشتری برای فکر کردن به درونیات و ارتباط با خودشان دارند.

درست است که یک فرد درونگرا ممکن است به اندازه فردی برونگرا از مهارت های ارتباطی با دیگران برخوردار نباشد اما به احتمال زیاد  فرصت بیشتری برای مهارت یافتن در ارتباط با خودش خواهد داشت.

پیشنهادی که بتوان به افراد درونگرا ارائه داد این است که برای کسب مهارت های ارتباطی برنامه ریزی کنند و بخشی از وقت خودشان را در جمع با دیگران بگذرانند. همینطور برای افراد برونگرا که بیشتر زمان خود را در جمع سپری می کنند لازم است تا زمانهایی را با خود خلوت کنند و از کارهایی مثل صبحانه درست کردن برای خودشان، کتاب خواندن، مراقبه، فکر کردن درباره روابط و رویدادها و برنامه ریزی برای آینده لذت ببرند. در واقع افراد برونگرا برای رشد کردن نیازدارند یاد بگیرند تا خلوت کردن با خودشان آزارشان ندهد و از آن برای رشد ابعاد دیگر خود استفاده کنند

پ.ن: بر اساس تیپ شناسی شخصیتی مایرز بریگز(MBTI) که ریشه آن به یونگ باز می گردد، همه انسانها بر این اساس که ترجیح می دهند تا انرژی خود را از دنیای درون دریافت کنند یا دنیای برون، به درونگرا و برونگرا تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بصورت یک طیف برای افراد مختلف نسبی می باشد.نیاز به کمک یا سوال دارید؟