خیرین کارآفرین در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

nor

خیرین و کارآفرینان دست به دست برای ساخت پروژه بزرگترین دانشکده کارآفرینی خاورمیانه که به راستی دانشگاه تهران هم شایستگیش رو داره. کارآفرینان و خیرینی که علاقه مند به مشارکت در این پروژه ملی دارند می توانند با دفتر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تماس بگیرند.

در این محفل از حضور کارآفرینان و خیرین ملی استفاده کردیم و سخنان رئیس خیرخواه و دلسوز دانشکده کارآفرینی جناب آقای دکتر زالی ارجمند را شنیدیم.

در این جمع بزرگانی چون آقایان قلم چی، عظیم زاده، حافظی، حسابی، شهرام فخار و بسیاری دیگر حضور داشتند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟