دلایل اصلی شکست شرکتهای نو پا

دلایل شکست شرکت ها

شرکتهای نو پا، اشتباهات مدیریتی، مشکلات پیش رو

بر اساس آماری که از شرکت های تاسیس شده در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، دلایل اصلی شکست شرکت ها در بازار آمریکا و مشکلاتی پیش روی آنها در جدول زیر بطور خلاصه ذکر شده است. اگر چه به دلیل تفاوت هایی که بازار آمریکا و بازار ایران دارند شاید نتوان همه این موارد را به شرایط حاکم در بازار ایران بسط داد اما دانستن آن فاکتورها که موجب شکست شرکت های آمریکایی شده است همچنان حائز اهمیت می باشد.

 

علت اصلی

درصد شکست

مشکلات خاص

1

بی کفایتی

46%

قیمت گذاری احساسی

تصور اشتباه از کسب و کار

عدم پرداخت مالیات

فقدان دانش قیمت گذاری

فقدان برنامه ریزی

فقدان دانش تامین مالی

بی تجربگی در ثبت و نگه داشتن سوابق

2

تجربه نامتعادل یا عدم تجربه مدیریتی

30%

شیوه های اعطای اعتبار ضعیف

گسترش بیش از حد سریع

شیوه های استقراض ناکارآمد و ناکافی

3

فقدان تجربه در زمینه کالا و خدمات

11%

موجودی ناکافی

فقدان دانش در مورد تامین کنندگان

بودجه تبلیغاتی تلف شده

4

غفلت، تقلب، فاجعه

1%

 

برخی خطاهای مدیریتی که در آمار ثبت شده اند در جدول زیر آورده شده است.

 

 

خطاهای مدیریتی

1

ورود به کسب و کار به دلایل نادرست

2

مشاوره گرفتن از خانواده و دوستان

3

بودن در محل اشتباه و در زمان اشتباه

4

فرسودگی و خستگی کارآفرین / دست کم گرفتن زمان مورد نیاز

5

فشار وارده از سوی خانواده بر روی زمان و تعهدات مالی(پول)

6

غرور و تکبر

7

فقدان آگاهی از بازار

8

کارآفرین عاشق محصول، خدمات یا کسب و کار خود می شود

9

فقدان آگاهی و مسئولیت مالی

10

عدم تمرکز کافی