برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید

دوره های آموزشی

دفتر آموزش: ۷۶ ۵۵ ۲۷ ۸۸ ۲۱ ۹۸+

آموزش استارتاپ و کسب و کار

توسعه فردی و شغلی

کارگاه توسعه مهارت های فردی

مهارت های شغلی + TA + MBTI در فضای کاری ایران

مهارتهای شغلی و زندگی برای شغل اولی ها

ابزار MBTI با نگرش سازمانی و تیم سازی (MTRi)

استارتاپ و کسب و کار

کارگاهی برای Startup Founders

زنان، مدیران کسب و کارهای نوپا (زنان کارآفرین)

نبوغ مالی و مونوپلی

تحقیقات بازار با کاربرد بازاریابی و فروش استارتاپها

آموزش اختصاصی

طراحی دوره و کارگاه متناسب با نیاز سازمان یا شرکت شما

در صورت نیاز با دفتر آموزش تماس بگیرید ۷۶ ۵۵ ۲۷ ۸۸ ۲۱ ۹۸+

استارتاپ و کسب و کار

از ایده تا کسب و کار – تبدیل ایده به ثروت

کسب و کارهای استارتاپی با نگرش بازار ایران

خلق ثروت از هیچ – BLS

تجارت الکترونیک برای شرکت ها با نگرش بازار ایران

فروش موثرتر با ابزارهای MBTI و TA

ابزار MBTI با گرایش مدیریتی و طرح موارد مدیریتی روز

مدیریت تجربه مشتری (CEM) با ابزار MBTI

کارگاه شخصیت شناسی MBTI با کاربرد مصاحبه و استخدام

بازاریابی و فروش برای استارتاپ ها با نگرش بازار ایران

خلق کسب و کار به شیوه زودفود (مهندسی استارتاپ)