دومین کارگاه شخصیت شناسی MBTI با رویکرد مدیریتی


روز یکشنبه 26 مرداد، دومین کارگاه شخصیت شناسی MBTI با نگاه مدیریتی برگزار شد. بر اساس درخواست شرکت کنندگان قبلی، زمان کارگاه افزایش پیدا کرد تا فرصت بیشتری برای تحلیل case ها و پرسش و پاسخ وجود داشته باشد.

در این کارگاه علاوه بر نگاه گذرا به تیپولوژی شخصیتی مایرزبریگز، موارد مدیریتی روز طرح و بررسی شد و بصورت اجمالی نگاهی کوتاه به کاربرد این ابزار در رضایت شغلی و همینطور رابطه عاطفی و ازدواج داشتیم که بسیار مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در آینده در صورت فراهم شدن امکانات و فضای لازم، کارگاه رضایت شغلی (شغلی که برای آن ساخته شده اید) بطور مجزا و با ظرفیت بیشتر برگزار خواهد شد.

هفته آینده نیز کارگاه سوم برای افرادی که ثبت نام کرده اند برگزار می شود.

شخصیت به عنوان مزیت استراتژیک و رقابتینیاز به کمک یا سوال دارید؟