زلزله همه چیز رو به تعویق انداخت

نیاز به کمک یا سوال دارید؟