زلزله همه چیز رو به تعویق انداخت

همه کلاس های روز پنجشنبه من و همایش روز جمعه به دلیل زلزله به تعویق انداخته شد.

همایش رهبران عالی تجارت نوین - کیارش عباس زادهدیدگاهتان را بنویسید