زنگ تفریح

زنگ تفریح

اگر كسي مي تواند كاري را انجام دهد، اجازه بده آن را انجام دهد.

اگر كسي نمي تواند كاري را انجام دهد، چرا ما وقتمان را براي آن تلف كنيم؟!

پ.ن: این دقیقا همون باوریه که برای موفق نبودن لازم داریم.نیاز به کمک یا سوال دارید؟