سوالاتی که پیش از راه اندازی کسب و کار باید به آنها پاسخ دهید

پیش از راه اندازی هر کسب و کار سوالاتی وجود دارد که لازم است کارآفرینان برای آشنایی با خط فکری و نظام ارزشهای یکدیگر به آنها پاسخ دهند. این سوالات اگرچه شاید در ابتدای کار غیر ضروری به نظر برسند و در میان سایر دغدغه ها و چالش هایی که اغلب کارآفرینان با آن روبرو هستند به فراموشی سپرده شوند اما می توانند در تصمیم گیری درباره شروع یا عدم شروع این بیزنس جدید با شرکاء موجود نقشی حیاتی را ایفا نمایند.

بنابراین پیش از تصمیم گیری به شروع یک کسب و کار با شرکاء فعلی به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-      ارزش های اصلی و بنیادی کارآفرینان  کدامند؟

2-      هدف نهایی و فلسفه کارآفرینان از تاسیس این کسب و کار؟ (هدف معنوی و هدف مادی)

3-      باور و فلسفه کارآفرینان نسبت به پول؟

4-      نظام اولویت بندی کارآفرینان و جایگاه رشد شخصی، رابطه عاطفی، خانواده،  رفاقت، زندگی شغلی، قدرت، منافع و ….

خیلی موارد دیگر را هم می توان به این لیست اضافه کرد که به نوعی زیر مجموعه ای از ارزشها، فلسفه و باور افرادی نسبت به موارد مختلف خواهد بود.

این سوالات از آن جهت حائز اهمیت هستند که اگر پیش از شروع کار به آنها فکر شود و بنیانگذاران و کارآفرینان آن کسب و کار باورهای خود را که در ناخودآگاه آنها جای دارد به روشنی بدانند، پاشنه آشیل و تنگناهایی که پیش روی آنها خواهد بود تا حد بسیار زیادی قابل پیش بینی است. به عنوان مثال اگر به باور یکی از کارآفرینان تنها هدف کسب و کار پول است و از نقطه نظر کارآفرین دیگر هدف کسب و کار ارزش آفرینی است واین دو نفر قرار است با هم یک کسب و کار را شروع کنند، در صورتیکه از تفاوت باورهایشان اطلاع نداشته باشند پس از طی بخشی از مسیر ممکن است دچار اختلاف و تضاد در نحوه اداره کسب و کار شوند و هر یک مسیربخصوص و سبک و سلیقه متفاوتی از مدیریت را ترجیح بدهد.

دلیل انتخاب مسیرهای مختلف، داشتن اهداف نهایی متفاوت و باورهای متمایز است که در اکثر مواقع به هنگام راه اندازی یک کسب و کار اصلا به آن توجه نمی شود و چه بسا در ادامه کار ریشه اصلی شکست کسب و کار همین تمایز باورهای بنیانگذاران و موسسان شرکت خواهد بود.

نیاز به کمک یا سوال دارید؟