سوال های درست برای آغاز یک کسب و کار (استارتاپ)

آغاز کسب و کار

یکی از سوالاتی که اغلب زمان آغاز یک استارتاپ مطرح می شود این است که چه حداقل هایی برای شروع نیاز است؟

چه منابع و چه اشخاصی لازم است حتما در هسته اولیه حضور داشته باشند؟

از هر یک از منابع مانند نیروی انسانی، دانش، ارتباطات، پول و غیره به چه میزان مورد نیاز است؟

در واقع پرسش از حداقل هایی که برای شروع یک استارتاپ ضروری است به ما کمک می کند تا بدانیم در چه نقطه ای قرار داریم و قرار است از چه مسیری به سوی چه نقطه ای حرکت کنیم. درک این مطلب خود به نوعی در برگیرنده استراتژی، بودجه بندی منابع و اولویت دهی کارهای پیش روی ما می باشد.

اگر چه پول محرک و منبع بسیار ارزشمندی برای شروع و توسعه کسب و کار است اما در اغلب مواقع کارآفرینان و ایده پردازان خلاق با محدودیت در این منبع مهم مواجه هستند. سوال اینجاست که آیا همیشه برای شروع نیاز به سرمایه بزرگ وجود دارد؟

اگر بله، آیا سرمایه زیاد به تنهایی می تواند ضامن خوبی برای طی موفقیت آمیز مراحل آغاز، رشد و بلوغ یک کسب و کار باشد؟

اگر خیر، چه روشها و منابع جایگزین دیگری وجود دارند که می توانند فقدان منابع مالی را تا حدی جبران نمایند؟

فرمول ها، روشها و استراتژی های متعددی برای دست یابی به منابع ارزشمند وجود دارند که به ما کمک می کنند ضعف و محدودیت در یک منبع را با منابع دیگر جبران کنیم و پوشش دهیم. نمی خواهم به متدها و اصول مدیریت و رهبری در سازمان اشاره کنم و هدف از این گفتار اشاره به یکی از منابعی است که اگر درست انتخاب شود و درست پرورش یابد نه تنها می تواند محدودیت سایر منابع را پوشش دهد بلکه در شرایط مناسب می تواند به یک مزیت استراتژیک پایدار مبدل شود که به راحتی قابل تقلید نخواهد بود و لذا می تواند برای رقابت با سایر کسب و کارها بطور موثر بکار گرفته شود.

در کشوری که 70% جمعیت آن زیر 35 سال هستند و از طرفی 22 درصد نرخ بیکاری وجود دارد، ما با یک منبع نامحدود نیروی کار مواجه هستیم که اگر چه بسیاری از آنان تجربه و مهارت لازم را ندارند اما در صورتیکه در سیستم مناسب جذب و پرورش یابند می توانند بسیاری از مشکلات کارآفرینان را حل کنند. در واقع هرجا که تهدید وجود دارد، فرصت هم وجود دارد و این در حالی است که در ایران با بحران منابع انسانی مواجه هستیم.

سوال های درست برای آغاز یک کسب و کار

در مطلب بعدی می خواهم در مورد 3 تیپ شخصیتی ضروری برای راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی صحبت کنم که شاید در تیم سازی و راه اندازی استارتاپ های اینترنتی مفید واقع شود. (اشاره به تیم سازی با ابزار MBTI  و MTR-i و Belbin)نیاز به کمک یا سوال دارید؟