سومین سمینار تی نت با ارائه منهدس امیر قربانعلی

سمینار تی نت

موضوع: مروری بر فناوری های جدید دنیای ارتباطات با رویکرد کاربرد عملی و فرصت های شغلی

زمان: یکشنبه 24 مرداد 1395

ساعت 17.30 تا 19

سمینار تی نت - TeaNet

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید.

www.tehrannsr.orgنیاز به کمک یا سوال دارید؟