سکوت

برخلاف بسیاری، بعضی تصمیم میگیرند خاموش باشند تا جسم و بدن آنها سخن بگوید و از غمها، رازها و دردهای آنان پرده بردارد.

. . .

ای کاش راه دیگری را انتخاب کرده بودند.نیاز به کمک یا سوال دارید؟