برای درخواست همکاری یا پروژه با شماره 88275576-021 تماس بگیرید
عودت وجه

درصورت پرداخت هزینه ی هریک از خدمات و عدم رضایت پس از جلسه اول، تمام مبلغ به شما عودت داده می شود. در صورت بروز این شرایط مبلغ شما کمتر از یک هفته عودت می شود و پس از آن در صورتی که تمایل داشته باشید، دلایل عدم رضایت شما را جویا خواهیم شد.

تلفن دفتر آموزش: ۷۶ ۵۵ ۲۷ ۸۸ ۲۱ ۹۸+