شرح خدمات مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی | کیارش عباس زاده | مشاوره بازاریابی و جذب سرمایه با بنیانگذار زودفود (اسنپ فود)
Consult[@]Abbaszadeh.org
76 55 27 88 21 98+
برای اطلاع از رویدادها، نام خود را به 3000234944 پیامک کنید

شرح خدمات مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی

شرح کامل خدمات مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی

 

  • تحقیقات بازار، امکان سنجی پروژه و محاسبه نرخ و زمان بازگشت سرمایه (ROR)

 

  • مشاوره و نظارت بر طراحی و معماری پروژه مطابق با نتایج تحقیقات بازار و روند روز بازار ملک و ساختمان

 

  • تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan)

 

  • اجرای استراتژی های مدیریت و بازاریابی (بررسی بازار، تحلیل رقبا، استراتژی های قیمت گذاری، روشهای پرداخت، تهیه و تدوین قرارداد و …)

 

  • پیش فروش پروژه با توجه به برنامه بازاریابی و استراتژی های اقتضایی روز (شامل تحلیل بازار و رقبا، انتخاب بهترین زمان شروع پیش فروش و …)

 

  • مدیریت واگذاری و تحویل واحدها و برگزاری افتتاحیه

 

  • مدیریت بهره برداری و پس فروش (شامل خدمات پس از فروش، مدیریت و نگهداری مجموعه، سازماندهی سایر موارد تا زمانی که نیاز باشد)

 

مهندسی فروش پروژه های ملکی و ساختمانی