فراموشی

آدمها فراموش می کنند. . .

فراموش می کنند نقطه آغاز، شروع و فرودشان را…

فراموش می کنند که ما چگونه ما شده ایم…

فراموش می کنند خون دلها و مرارت ها را…

آدمها بسیار زیاد فراموش می کنند …

فراموش می کنند تا باز روزی روزگار به یادشان بیاورد…

اما شاید بازهم فراموش کنند…

این آدمهای فراموشکار!نیاز به کمک یا سوال دارید؟