قبل شروع کردن استارتاپ یا کسب و کار اول این مطلب را بخوانید

شروع استارتاپ و کسب و کار

راه ها و روشهای متعددی وجود دارد برای شروع استارتاپ و کسب و کار که هر کدام ادعا دارند روشی کارآمد و مناسب تر از بقیه ارائه می دهند. تجربه ما در مشاوره کسب و کار که با داده های عددی پشتیبانی می شود نشان می دهد که ترکیبی از همه این روشها با دزی مشخص برای هر یک از ایده ها و هر صنعت می تواند پاسخگوی نیازهای شما باشد. اینکه چه ایده ای مناسب است و کدام بازار یا کدام صنعت پتانسیل بیشتری دارد سوالات مهمی هستند که به این راحتی ها و نه حتی با MVP به پاسخ دقیقی نخواهیم رسید. دلم می خواد این متن بجای فنی و تخصصی بودن بیشتر خودمانی باشد تا راحت تر خوانده و درک شود.

خیلی از افراد بخاطر اضطراب درونیشان دچار یک احساس اضطرار هستند تا هر چه زودتر استارتاپی را راه اندازی کنند که تصور می کنند مسیر آرامش و رضایتشان از آن می گذرد. به شما می گویم چنین تصمیماتی خیلی خطرناک است و در اغلب قریب به اتفاق موارد درست از آب در نمی آید. این درست است که سرعت در راه اندازی استارتاپ خیلی مهم است اما با این پیش فرض که ایده و بازار و صنعت و تیم شما مناسب باشد؛ در غیر این صورت مانند اتوبوسی است که در سقوط به دره مدام بر سرعتش می افزاید.

از سویی دیگر موافق اهمال و عملکرد کند نیستم. تمام افرادی که با من کارکرده اند می دانند در اجرای ایده ها خیلی سریع عمل می کنم. بنابراین نه سرعت بیش از حد قبل انتخاب ایده و بازار درست مفید است و نه محافظه کاری بیش از حد.

متدولوژی و مسیری که تیم ما برای ارزیابی ایده و انتخاب بازار هدف صحیح برای تیم های استارتاپی انجام می دهند شاید کاملترین نباشد اما نتایج معقول و مناسبی داشته که به بسیاری افراد کمک جدی کرده است؛ برخی نتایج آن را در نمودار زیر می توانید ببینید.

هزینه های شروع استارتاپ بر اساس آمار مراجعان
هزینه های شروع استارتاپ بر اساس آمار مراجعان
نیاز به کمک یا سوال دارید؟