قصه های زودفود چیست؟

در بخش قصه های زودفود قرار است خاطرات و قصه هایی درمورد زودفود از زمان راه اندازی تا امروز بیان شود؛ خاطراتی که شاید بعنوان تجربه نیز بتوان به آنها نگاه کرد و مفید هم باشند. (خاطرات و دلنوشته های بنیانگذار و موسس زودفود)

در این بخش ترتیب خاصی را از لحاظ تقدم و تاخر زمانی رعایت نخواهم کرد و جسته و گریخته به بالا و پایین های سفر زودفود و همراهانش خواهم پرداخت.

شما هم اگر تجربه ای از زودفود دارید و یا زمانی به عنوان پرسنل زودفود در کنار ما کار می کرده اید و دوست دارید خاطرات شما در اینجا مطرح شود، کافی است آن را با عنوان قصه های زودفود برای من ارسال نمایید.

داستان زودفود

فلسفه ی بازی های زودفود

بازاریابی چریکی در زودفودنیاز به کمک یا سوال دارید؟