لنداستارز در اتاق بازرگانی کرمان

رویداد کارآفرینی لنداستارز کرمان

برای مطالعه جزئیات رویداد لنداستارز کرمان که درباره زودفود (اسنپ فود فعلی) به گفتگو نشستیم، اینجا کلیک کنید.نیاز به کمک یا سوال دارید؟