مردمان عجیبی هستیم

مشاور خود را چطور انتخاب کنیم؟

اصولا برای مسائل معماری داخلی از دکتر روانپزشک خود و برای بیماری های کلیوی از متخصص مدیریت استراتژیک مشاوره می گیریم. با طی این روند در بعضی زمینه ها از جمله مدیریت دچار مشکل می شویم چرا که تعداد افرادی که با قاطعیت راهکارهای مدیریتی ارائه می کنند بیشتر از افرادی است که خود را نیازمند این راهکارها می دانند.  اشکال عمده خیلی از این مسائل آن است که گندش به این زودی در نمی آید و بعدها به این راحتی ها  نمی توان سر نخ را پیدا نمود که مشکل از کجا آب خورده است.

بنظر می رسد دانشی که در صنعتی دیگر جواب داده است لزوما قابل تعمیم به صنعت های دیگر نیست؛ همینطور دانش سطحی که ابعاد مختلف آن زندگی نشده باشد نیز در صورتیکه برای هدایت دیگران مورد استفاده قرار گیرد، در بسیاری موارد خطرناک خواهد بود. صفت مشاوره اگرچه لغت با پرستیژی است و احساس خوشایندی به ما منتقل می نماید، اما بار عظیمی از مسئولیت را نیز بر عهده ما می گذارد که اگر به آن توجه شود بسیاری از ما اجازه اظهار نظر در مورد برخی مسائل را به خودمان نخواهیم داد. چراکه درمقابل اظهار نظر اشتباه و هزینه ای که ممکن است به طرف مقابل تحمیل شود مسئول هستیم.

شاید لازم باشد از این به بعد قبل از پاسخ دادن به هر سوالی که از ما پرسیده می شود، به نتایج دراز مدت جوابمان و مسئولیت آن فکر کنیم.

افق دراز مدت بجای لذت مهم بودن مقطعی!نیاز به کمک یا سوال دارید؟